"MOBBİNG" İLE İLGİLİ, YÖK TARAFINDAN ONAYLANAN YÜKSEK LİSANS/DOKTORA TEZLERİNİ DERLEDİĞİMİZ BU SAYFADA; BAŞLIĞINI TIKLAYARAK TEZ AYRINTILARINI ve ÖZETİNİ OKUYABİLİRSİNİZ ...

"MOBBİNG" İLE İLGİLİ, YÖK TARAFINDAN ONAYLANAN YÜKSEK LİSANS/DOKTORA TEZLERİNİ DERLEDİĞİMİZ BU SAYFADA; BAŞLIĞINI TIKLAYARAK TEZ AYRINTILARINI ve ÖZETİNİ OKUYABİLİRSİNİZ ...

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MOBBİNG ALGISI VE İŞ DOYUMUNUN BELİRLENMESİ

 

HASTANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MOBBİNGE MARUZ KALMA DURUMLARI VE STRES DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

PSİKOLOJİK TACİZ; ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 

MOBBİNG : TARAFLAR, BELİRTİLERİ VE BOYUTLARI

 

YARGI TEŞKİLATINDA MOBBİNG ALGISI, TUTUMU VE DENEYİMİ

 

MOBBİNG DAVRANIŞI VE BANDIRMA İLİ KAMU HASTANELERİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 

AKADEMİSYENLERİN ÜNİVERSİTELERDEKİ PSİKOLOJİK YILDIRMAYA İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

 

ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ İLE İŞYERLERİNDEKİ MOBBİNGİ ALGILAMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ FARKLILIĞIN BELİRLENMESİ BİR ARAŞTIRMA

 

MOBBİNG VE YAZILI BASINDAKİ MOBBİNG HABERLERİNE YÖNELİK BİR ALIMLAMA ÇALIŞMASI

 

KAMU PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI PSİKOLOJİK TACİZİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK MEVZUAT ANALİZİ

 

FUTBOL KLASMAN HAKEMLERİNİN MARUZ KALDIKLARI YILDIRMA (MOBBİNG) DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

 

SPOR BİLİMLERİ ALANINDA ÇALIŞAN VE YILDIRMA DAVRANIŞLARINA MARUZ KALAN AKADEMİSYENLERİN ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK TUTUMLARI

 

YILDIRMANIN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ VE İŞLETMELERDE BİR ARAŞTIRMA

 

HEMŞİRELERDE ADALET ALGISININ MOBBİNG DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ

 

MOBBİNGİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ : MERSİN İLİ TARSUS İLÇESİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN OKUL ORTAMINDA MARUZ KALDIKLARI YILDIRMA ALGILARI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ : HATAY İLİ ÖRNEĞİ

 

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN BEZDİRİ (MOBBİNG) YAŞAMA DÜZEYİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

 

ADİL VE MAKUL KOŞULLARDA ÇALIŞMA HAKKI KAPSAMINDA İŞÇİ ONURUNUN KORUNMASI

 

MOBBİNG VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK : ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 

ÖZEL VE RESMİ İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA GÖREVLİ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN PSİKOLOJİK TACİZ ALGISI

 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇALIŞANLARINDA PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBİNG) ALGISI VE KISA SEMPTOM ENVANTERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

ACİL TIP UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNDE İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDETİN KURUMSAL İLETİŞİM İKLİMİYLE İLİŞKİSİ

 

TÜRK İŞ HUKUKUNDA YILDIRMA

 

DUYGUSAL TACİZ VE İLKOKUL ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYONLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

 

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MOBBİNG (YILDIRMA) YAŞAMA DÜZEYLERİ, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

 

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE MOBBİNG (İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ) UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

CERRAHİ BÖLÜMLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MOBBİNGE MARUZ KALMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ VE MOBBİNGİN HEMŞİRELERİN MOTİVASYONLARI ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

 

İŞLETMELERDE MOBBİNGİN ÖRGÜTSEL STRESLE İLİŞKİSİ VE BİR ÖZEL BANKA ÇALIŞANLARI ARASINDA UYGULAMA

 

FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE MOBBİNG DAVRANIŞI : BOLU İLİ BEYAZ ET SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

 

İNSANİ HİZMET ÖRGÜTLERİNDE MOBBİNG DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ VE YILDIRMANIN İŞTEN AYRILMALAR ÜZERİNE ETKİSİ : BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR İNCELEME

 

MOBBİNGİN ÖRGÜTSEL SİNİZME ETKİSİ : BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

 

ORGANİZASYONLARDA PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBİNG) VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ TESPİT ETMEYE YÖNELİK KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

 

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM ELEMANLARININ DUYGUSAL TACİZ (MOBBİNG) FARKINDALIKLARININ ARAŞTIRILMASI

 

YAPI VE MİMARLIK HİZMETLERİ SEKTÖRLERİNDEKİ İŞYERLERİNDE MOBBİNG

 

BİR ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIKLARI YILDIRICI DAVRANIŞLAR İLE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ

 

İŞGÖRENLERE YÖNELİK YILDIRMA DAVRANIŞLARI, NEDENLERİ VE İŞGÖRENLERİN BU DAVRANIŞLARLA BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ (BİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ)

 

ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK YILDIRMA ALGILARI İLE DENETİM ODAĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

 

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBİNG) VE ÖRGÜT İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN MOBBING AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT AMONG NURSES

 

PSİKİYATRİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MOBBİNG ALGILARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

 

ÖĞRETİM ELEMANLARININ YILDIRMA DAVRANIŞLARINA MARUZ KALMA DURUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞININ İNCELENMESİ

 

İŞYERİNDE MOBBİNG VE ÇALIŞANLARIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

 

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ VE İŞ İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ

 

ÖRGÜT YAPISININ MOBBİNG ÜZERİNE ETKİSİ VE GİRESUN İLİ ÖZEL HASTANELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

 

HEMŞİRELERDE PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBİNG) İLE ATILGANLIK DÜZEYİ İLİŞKİSİ

 

KAMU YÖNETİCİSİNİN TAKDİR YETKİSİ BAĞLAMINDA BEZDİRİ : MOBBİNG

 

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÖZELLİKLERİNİN HEMŞİRELERİN PSİKOLOJİK TACİZ ALGISI ÜZERİNDEKİ ROLÜ : KAMU SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

 

ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ İLİŞKİLERDE MOBBİNG VE ESKİŞEHİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

 

ÖZEL VE KAMU BANKALARINDA PSİKOLOJİK ŞİDDET BOYUTLARININ İSTATİSTİKSEL TEKNİKLERLE ANALİZİ

 

ORTAÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN YILDIRMA DAVRANIŞLARI İLE ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

 

ÇALIŞMA YAŞAMINDA MOBBİNGİN (PSİKOLOJİK ŞİDDET) ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ : NİĞDE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

 

PROFESYONEL VE AMATÖR FUTBOLCULARIN PSİKOLOJİK YILDIRMAYA (MOBBİNG) MARUZ KALMA SIKLIKLARININ ARAŞTIRILMASI

 

İLKÖĞRETİM BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN YILDIRMA DAVRANIŞLARINA MARUZ KALMA DÜZEYLERİNİN SOSYO DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ : İSTANBUL İLİ ESENLER İLÇESİ

 

KAMU KURUMLARINDA YILDIRMA (MOBBİNG) ETKİSİ : KAHRAMANMARAŞ İL MERKEZİNDE BİR İNCELEME

 

YÖNETİCİ HEMŞİRELERDE DUYGUSAL ZEKA VE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARIN İNCELENMESİ

 

İŞYERİNDE MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ) VE ÇALIŞAN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

 

OKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI VE YILDIRMA YAŞAMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

 

MOBBİNGİN HEMŞİRELER VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİLERİ : SİVAS İLİ ÖRNEĞİ

 

ÜNİVERSİTELERDE YILDIRMA VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN YILDIRMA İLE BAŞA ÇIKMA YAKLAŞIMLARINA ETKİSİ

 

İŞ YERİNDE YILDIRMA (MOBBİNG) VE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

 

MOBBİNGE MARUZ KALANLARIN KİŞİLİK PROFİLLERİNE BAĞLI PSİKOLOJİK SAĞLIKTA BOZULMA GÖSTERGELERİ

 

MOBBİNGE MARUZ KALAN HEMŞİRELERE VERİLEN ATILGANLIK EĞİTİMİNİN MOBBİNGLE BAŞETMEYE ETKİSİ

 

YILDIRMA DAVRANIŞLARININ BELEDİYE ÇALIŞANLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ : BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE UYGULAMA

 

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ İLE YILDIRMAYA MARUZ KALMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

 

YILDIRMA (MOBBİNG) DAVRANIŞLARININ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

 

WORKPLACE MOBBING AND ITS RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL TRUST STUDY : A STUDY ON TURKISH ACADEMICIANS

 

A STUDY ON THE RELATION BETWEEN ORGANIZATIONAL POLITICS AND MOBBING BEHAVIORS AT THE WORKPLACES

 

ANKARA'DAKİ SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİ YÖNETİCİLERİNİN YILDIRMAYA MARUZ KALMALARIYLA TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

 

MOBBİNG VE MOBBİNGLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ : MOBBİNG MAĞDURLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 

MOBBİNG DAVRANIŞI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI MERKEZLERİNDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 

ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRETİM ELEMANLARININ YILDIRMA (MOBBİNG) DAVRANIŞLARINA MARUZ KALMA DÜZEYİ

 

ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK ŞİDDETE (MOBBİNG) İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ)

 

ESKİŞEHİR VE KÜTAHYA KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARINDAKİ İNŞAAT VE YAPI DENETİM FİRMALARINDA MOBBİNG ARAŞTIRMASI

 

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERE YÖNELİK DUYGUSAL YILDIRMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ : YILDIRMA DAVRANIŞLARININ MEYDANA GELMESİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

 

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIKLARI İLE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK YILDIRMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

 

REHBER ÖĞRETMENLERİN ALGILADIĞI YILDIRMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ (GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ)

 

ÜNİVERSİTELERDEKİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG), İŞ DOYUMU VE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ

 

MOBBİNGİ ORTAYA ÇIKARAN FAKTÖRLER : ISPARTA-ANTALYA-BURDUR'DA SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HEMŞİRELER ÜZERİNE ÇALIŞMA

 

ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİK TACİZ ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLA İLİŞKİSİ

 

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ

 

ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRE VE ASİSTANLARDA MOBBİNGİN İŞE GÖNÜLDEN ADANMA ÜZERİNE ETKİSİ

 

İŞYERİNDE YILDIRMA (MOBBİNG) VE İŞ DOYUMU İLİŞKİSİ

 

BİR ŞİRKET ÖRNEKLEMİNDE PSİKOŞİDDETE MARUZ KALMA İLE PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

 

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA YAŞADIKLARI YILDIRMA DURUMLARI

 

ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ SEKTÖRÜNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG)

 

ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK YILDIRMAYA İLİŞKİN ALGILARI

 

İŞ ORTAMINDA PSİKOLOJİK TACİZİN (MOBBİNG) ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

 

AKADEMİSYENLERİN MARUZ KALDIKLARI PSİKOLOJİK ŞİDDET İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: KAMU VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

 

THE RELATIONSHIP MOBBING AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND THE MODERATING ROLE OF PATERNALISTIC LEADERSHIP

 

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRETMEN VELİ İLİŞKİLERİNDE VELİYE YÖNELİK MOBBİNG EYLEMLERİ (ANTALYA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖRNEĞİ)

 

KADIN ÇALIŞANLARIN SOSYO-PSİKOLOJİK SORUNLARI, İŞÇİ DEVİR HIZI KAPSAMINDA ÖRGÜTSEL VE PSİKOLOJİK SONUÇLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 

İŞ ETİĞİ VE ÇALIŞMA YAŞAMINDA ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR

 

BAZI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İLÇELERİNDE GÖREV YAPAN İDARİ PERSONELİN PSİKOLOJİK TACİZ DÜZEYLERİ

 

OKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN YILDIRMA (MOBBİNG) YAŞAMA DÜZEYLERİ, ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI VE İŞDOYUM ARASINDAKİ İLİŞKİ

 

İŞYERLERİNDE MOBBİNG İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 

İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN YÖNETİM TARZLARININ ÖĞRETMENLERİ YILDIRMA (MOBBİNG) DÜZEYİNE ETKİSİ

 

ÇALIŞMA HAYATINDA MOBBİNG (SİVAS MİLLİ EĞİTİM ÖRNEĞİ)

 

ÇALIŞMA YAŞAMINDA YILDIRMA (MOBBİNG) VE BOYUTLARI; MANİSA KAMU KURUMLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

 

MOBBİNG'İN ÇALIŞANLARIN PERFORMANSINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN MARUZ KALDIKLARI YILDIRMA EYLEMLERİ İLE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ (VAN İLİ ÖRNEĞİ)

 

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI GÖSTERME DÜZEYLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN YAŞADIKLARI ÖRGÜTSEL GÜVEN VE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YILDIRMAYA MARUZ KALMALARINDA HASTANE ETİK İKLİMİ İLE SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ: BOLU İLİ HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA

 

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE MOBBİNG : SAKARYA İLİNDE KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN EBE VE HEMŞİRELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 

ÖRGÜTLERDE SESSİZ TEHLİKE : MOBBİNG'İN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 

İLKÖĞRETİM OKULU SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OKUL MÜDÜRLERİ TARAFINDAN YILDIRMA DAVRANIŞLARINA MARUZ KALMA DURUMLARI (KIRIKKALE İLİ ÖRNEĞİ)

 

ÖĞRETİM ELEMANLARININ MARUZ KALDIKLARI YILDIRMA (MOBBİNG) DAVRANIŞLARININ İŞE YABANCILAŞMALARI ÜZERİNE ETKİSİ

 

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE HEKİM VE HEMŞİRELERİN ALGILADIKLARI ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN MOBBİNG DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

 

ŞANLIURFA İLİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRE, EBE VE SAĞLIK MEMURLARININ PSİKOLOJİK ŞİDDETE (MOBBİNG) MARUZ KALMA DURUMLARI İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

 

MOBBİNG VE PSİKOSOMATİK BELİRTİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİR KAMU KURULUŞU ÖRNEĞİ

 

HİZMET İŞLETMELERİNDE MOBBİNG VE SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 

ÖĞRETMENLERİN İŞ YERİNDE YILDIRMA (MOBBİNG) ALGILARI

 

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ

 

İŞYERLERİNDE PSİKOLOJİK YILDIRMA (MOBBİNG) VE İŞ TATMİNİNE ETKİSİ : BİR ALAN ARAŞTIRMASI

 

TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN BİREYLERİN ÖZ YETERLİLİK ALGILARININ PSİKOLOJİK ŞİDDET OLGUSU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ : KKTC'DE BİR UYGULAMA

 

TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN STAJ DÖNEMİNDE MARUZ KALDIKLARI MOBBİNG (PSİKOLOJİK YILDIRMA); ANKARA İLİNDE BİR UYGULAMA

 

DENİZLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA "YILDIRMA DAVRANIŞLARINA" İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

 

İŞLETMELERDE YAŞANAN PSİKOLOJİK ŞİDDET

 

ÖRGÜTSEL DEĞERLERİN MOBBİNG ÜZERİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

 

YILDIRMA OLGUSU VE YILDIRMA İLE KİŞİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ : BİR BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

 

PSİKOLOJİK TACİZ ALGISININ ÖRGÜTSEL GÜVEN ÜZERİNDEKİ ROLÜ

 

ROL ÇATIŞMASI, PSİKOLOJİK İKLİM VE MOBBİNG KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER : BİR KAMU HASTANESİ İŞLETMESİNDE UYGULAMA

 

MOBBİNG'İN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ : KAMU SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK

 

OKULLARDA ÖĞRETMEN-YÖNETİCİ İLİŞKİLERİNDE YILDIRMA (MOBBİNG) VE ETKİLERİ

 

HEMŞİRELERİN İŞYERİ ŞİDDETİNE MARUZ KALMA DURUMLARI İLE İŞ DOYUMLARI VE İŞTEN AYRILMA EĞİLİMLERİ

 

ÇALIŞANLARDA PSİKOLOJİK ŞİDDET ALGISI VE KADIN ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

 

MESLEK LİSELERİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNDE PSİKOLOJİK YILDIRMA (MOBBİNG)

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞYERİ ŞİDDETİNİN BELİRLENMESİ

 

YÖNETİMDE YENİ YÖNELİMLER BAĞLAMINDA LİDER YÖNETİCİLİK

 

ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI YILDIRICI DAVRANIŞLAR İLE İŞDOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ

 

 MOBBİNGİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

 

ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN PERFORMANSININ BELİRLENMESİ VE ARTTIRILMASINA YÖNELİK ALAN ÇALIŞMASI (MOBİLYA VE LEVHA FABRİKALARI ÖRNEĞİ)

 

HEMŞİRELERİN VERİMLİLİĞİNİ DÜŞÜREN İŞYERİNDEKİ PSİKOLOJİK (MOBBİNG) KOŞULLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME; "CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ"

 

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN ÇALIŞMA ORTAMLARINDA MARUZ KALDIKLARI YILDIRMA (MOBBİNG) DAVRANIŞLARI

 

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN MOBBİNG DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

 

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARA YÖNELİK YILDIRMA DAVRANIŞLARI (MOBBİNG) VE İŞ STRESİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

 

İŞLETMELERDE MOBBİNG (PSİKOLOJİK ŞİDDET) FAKTÖRÜNÜN VERİMLİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ VE BASIN İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

 

ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBİNG) VE ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLARA YÖNELİK BİR UYGULAMA

 

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBİNG) VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ : SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

 

EXPLORING THE WORKPLACE MOBBING AND ITS RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPTS OF ORGANIZATIONAL CLIMATE AND ORGANIZATIONAL TRUST

 

TÜRKİYE'DE VE İNGİLTERE'DE ÇALIŞANLARIN MOBBİNGE İLİŞKİN ALGI VE TEPKİLERİ

 

PSİKOŞİDDETE MARUZ KALMIŞ ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

 

AKADEMİSYENLERE UYGULANAN PSİKOLOJİK TACİZİN (MOBBİNG) NEDENLERİ VE ETKİLERİ : MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

 

YILDIRMA VE YILDIRMA MAĞDURU ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 

İŞLETMELERDE YILDIRMA DAVRANIŞLARI (MOBBİNG): İZMİR'DEKİ 5 YILDIZLI ŞEHİR OTELLERİNDE BİR ARAŞTIRMA

 

GENEL LİSELERDE GÖREV YAPMAKTA OLAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YILDIRMAYA İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ

 

ÖĞRETMENLERİN MARUZ KALDIKLARI YILDIRMA EYLEMLERİNİN TÜKENMİŞLİKLERİ VE BAZI DEĞİŞKENLER İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

 

KİŞİLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA YILDIRMA DAVRANIŞININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ : AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

 

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN YILDIRMA YAŞAMALARI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ)

 

KURUM VE KURULUŞLARDA PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) EYLEMLERİ VE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ

 

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRETMENLERE UYGULANAN PSİKOLOJİK ŞİDDETİN (MOBBİNG) İŞ DOYUMUNA ETKİSİ: ANKARA İLİ SİNCAN İLÇESİ ÖRNEĞİ

 

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK ŞİDDET ALGILARI İLE SOSYAL DESTEK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

 

ASİSTAN DOKTORLARDA YILDIRMA ALGISI VE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

 

ÖRGÜT SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN BİR OLGU OLARAK PSİKOLOJİK ŞİDDETİN (MOBBİNG) ENGELLENMESİNDE ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİMİN ROLÜ

 

HALKLA İLİŞKİLER ALANINDA YILDIRMA (MOBBİNG) ARAŞTIRMASI

 

İLKÖĞRETİM DEVLET OKULLARINDA GÖREV YAPMAKTA OLAN REHBER ÖĞRETMENLERİN OKUL ORTAMINDA ALGILADIKLARI YILDIRMA DAVRANIŞLARININ ÇOK BOYUTLU İNCELENMESİ (İSTANBUL İLİ, ANADOLU YAKASI ÖRNEĞİ)

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ'NDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞYERİ ŞİDDETİ VE İLİŞKİLİ ETMENLER

 

İŞ YAŞAMINDA PSİKOLOJİK YILDIRMA VE PSİKOLOJİK YILDIRMAYA DİRENÇ GÖSTEREN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

 

HEMŞİRELERİN YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN MOBBİNG DAVRANIŞLARI İLE KARŞILAŞTIRMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ

 

YILDIRMA EYLEMLERİ VE ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIK İLİŞKİSİ: İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 

ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK VE ÜRETİM KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARININ NEDENLERİNE İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ

 

PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULAMALARININ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİNE ETKİSİ : ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ

 

ÇALIŞANLARIN MOBBİNG DAVRANIŞI KARŞISINDAKİ TUTUMLARI İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

 

ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN OKUL YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETMENLERİN MOBBİNG (PSİKOLOJİK ŞİDDET)'E MARUZ KALMA DÜZEYLERİ

 

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN MARUZ KALDIKLARI PSİKOŞİDDETİN (MOBBİNGİN) ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYİNE ETKİSİ

 

İŞLETMELERDE MOBBİNG UYGULAMALARI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 

İŞLETMELERDE UYGULANAN MOBBİNGİN (PSİKOLOJİK ŞİDDET) ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ

 

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ OLGUSU (TACİZCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA)

 

THE RELATIONSHIP OF DOWNWARD MOBBING WITH LEADERSHIP AND WORK-RELATED ATTITUDES

 

ÖRGÜTLERDE PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBİNG) : ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAMA

 

KAMU KURUMLARINDA YILDIRMAYA YOL AÇAN EYLEMLER; IĞDIR İLİ KAMU KURUMLARINDA BİR UYGULAMA

 

ÖĞRETMENLERİN DUYGUSAL TACİZ (MOBBİNG)'E İLİŞKİN ALGILARI (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ)

 

İŞYERİNDE SİSTEMATİK YILDIRMA (MOBBİNG), ALGILANAN NEDENLERİ İLE İŞ TATMİNİ İLE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ : ANTALYA İLİ TARIM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

 

ÇALIŞMA HAYATINDA MOBBİNG (SAKARYA İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA)

 

İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBİNG) VE BİR UYGULAMA

 

İŞYERİNDE YILDIRMA (MOBBİNG) ALGISINA İLİŞKİN BİR ALAN ÇALIŞMASI

 

OTEL İŞLETMELERİNDE YILDIRMA EYLEMLERİNİN İŞ GÖREN VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

PROFESYONEL FUTBOL KULUBÜ YÖNETİCİLERİNİN DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİK STİLLERİ İLE KULÜPLERİNİN ÖRGÜT SAĞLIĞI VE FUTBOLCULARIN YILDIRMA (MOBBİNG) YAŞAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

 

PSİKOLOJİK ŞİDDETİN (MOBBİNG) SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ETKİSİ

 

İŞLETMELERDE PSİKOLOJİK YILDIRMA (MOBBİNG) VE ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA EĞİTMEN-YÖNETİCİ İLİŞKİLERİNDE YILDIRMA VE ETKİLERİ

 

ÖRGÜTLERDE SALDIRGAN DAVRANIŞLAR : NİTEL BİR ARAŞTIRMA

 

MOBBİNG (İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ, YILDIRMA) UYGULAMALARI VE MOTİVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 

ÖRGÜTLERDE MOBBİNGİN ÖRGÜT İKLİMİYLE İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 

A TİPİ VE B TİPİ KİŞİLİKLER BAKIMINDAN MOBBİNG KİŞİLİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA

 

ÖRGÜTLERDE MOBBİNGİN ETKİLERİ VE TÜLOMSAŞ'DA BİR UYGULAMA

 

İŞLETMELERDE MOBBİNG UYGULAMALARI İLE İŞ STRESİ İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DUYGUSAL ŞİDDETE İLİŞKIİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 

ORTA ÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBİNG) DÜZEYİ

 

MOBBİNG OLUŞUMUNDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ROLÜ: BİR ÖRNEK UYGULAMA

 

İŞYERİNDE YILDIRMA (MOBBİNG) VE YILDIRMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 

ÖRGÜTLERDE PSİKOLOJİK YILDIRMA (MOBBİNG) VE BİR ARAŞTIRMA

 

İŞLETMELERDE MOBBİNGİN ÖRGÜTSEL STRESLE İLİŞKİSİ VE BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA UYGULAMA

 

İŞYERİNDE ÖRGÜTSEL YILDIRMAYA MARUZ KALAN ÇALIŞANLARIN KİŞİLİK YAPILARI VE KULLANDIKLARI EGO SAVUNMA MEKANİZMALARI

 

İŞYERİNDE YILDIRMA (MOBBİNG) EĞİLİMLERİ: "BİR ÖRNEK OLAY"

 

ÖRGÜTLERDE YILDIRMA (MOBBİNG) VE BİR ARAŞTIRMA

 

İŞLETMELERDE DUYGUSAL ZORBALIK VE ANLARA'DA BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DUYGUSAL ZORBALIĞIN VARLIĞINA İLİŞKİN BİR UYGULAMA

 

ÇALIŞANLARDA MOBBİNG (PSİKOLOJİK ŞİDDET) ALGISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 

BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK MODELİNİN İŞYERİNDE DUYGUSAL TACİZE (MOBBİNG) ETKİLERİ

 

PSİKOLOJİK ŞİDDET VE PSİKOLOJİK ŞİDDETLE BİR MÜCADELE ARACI OLARAK ÇALIŞAN İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

 

İŞYERİNDE İSTİSMAR DAVRANIŞLARININ PSİKO-SOSYAL BOYUTU VE BİR UYGULAMA

 

İŞLETMELERDE YILDIRMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMUNDA UYGULAMA

 

İŞ YERİNDE YILDIRMA : ÖZEL VE RESMİ İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİ ÜZERİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

 

İŞ YERİNDEKİ YILDIRMA EYLEMLERİNİN MOBBİNG İŞTEN AYRILMALARA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 

İŞYERİNDE MANEVİ TACİZ / MOBBİNG

 

DUYGUSAL TACİZ (MOBBİNG) VE ORGANİZASYONEL SONUÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ : BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ DUYGUSAL TACİZE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE DENEYİMLERİ

 

İŞYERLERİNDE PSİKOLOJİK YILDIRMA OLGUSU VE KONUYA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

 

TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARA YAPILAN YILDIRMA DAVRANIŞLARI

 

ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKUL ORTAMINDA MARUZ KALDIKLARI YILDIRMA EYLEMLERİ

 

İŞ YERİ ZORBALIĞI VE ÖRGÜTTEN AYRILMA İSTEĞİNE ETKİLERİ

 

YÖNETSEL YILDIRMANIN ÇALIŞAN MOTİVASYONUNA ETKİLERİNİN YÖNETSEL ETİK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE BİR ARAŞTIRMA


SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MOBBİNG ALGISI VE İŞ DOYUMUNUN BELİRLENMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MOBBİNG ALGISI VE İŞ DOYUMUNUN BELİRLENMESİ / Determining mobbing perceptions and job satisfaction among healthcare professionals

Yazar: NURHAYAT KILIÇ
Danışman: DOÇ. DR. HAVVA TEL
Cumhuriyet Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşirelği Anabılım Dalı
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
123 s.

Sağlık sektöründe mobbing yaygın bir şekilde yaşanmaktadır. Mobbing yaşantısı çalışanların iş performansını, sosyal ilişkilerini ve ruh sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu araştırma Kars ili merkezindeki sağlık kurumlarında çalışan sağlık çalışanlarında mobbing algısı ve iş doyumunu belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışmaya 390 sağlık çalışanı alınmıştır. Araştırma verileri kişisel bilgi formu, Mobbing algı ölçeği ve Minnesota İş Doyumu Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik dağılım, Mann Whitney U, Kruskalwallis, Varyans analizi ve Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışmada hekimlerin %62,4'ünün, hemşirelerin %53,4'ünün, ebelerin %49,4'unun, teknisyenlerin %68'inin, diğer sağlık çalışanlarının %63,3'ünün mobbing davranışına maruz kaldığı saptanmıştır. Hekimlerin %32,8'inin, ebelerin %56,3'ünün ve teknisyenlerin %41,1'inin hiçbir şey yapmadığı, hemşirelerin %33,8'inin bu durumu diğer arkadaşlarıyla paylaştıklarını, diğer sağlık çalışanlarının ise %29,2'sinin durumu sorun yaşadıkları kişiler ile paylaştıklarını belirlenmiştir. Hekimlerin %98,3'ü, hemşirelerin %94,8'i, ebelerin %97,6'sı, teknisyenlerin %92,0'ı, diğer çalışanlarının %89,7'si mobbing'in iş doyumunu etkilediğini belirtmiştir. Sağlık çalışanlarında mobbing algısı ile iş doyumu arasında güçlü ilişki olduğu sağlık çalışanlarında iş doyumu arttıkça mobbing algısının azaldığı saptanmıştır. Sağlık çalışanlarının yarıdan fazlası mobbing davranışına maruz kalmıştır. Sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu mobbing yaşantısının iş doyumuna etkilediğini belirtmiştir. İş doyumu ile mobbing algısı yakından ilişki olduğundan iş doyumu arttıkça mobbing algısı azalmaktadır. Bu nedenle sağlık çalışanlarının mobbing konusunda farkındalık kazanması mobbing ve mobbing ile başetme yollarını öğrenmesi iş doyumu ve verimi açısından yaşamsal önem taşımaktadır.

HASTANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MOBBİNGE MARUZ KALMA DURUMLARI VE STRES DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HASTANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MOBBİNGE MARUZ KALMA DURUMLARI VE STRES DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ / Assessment of mobbing exposure of nurses working at hospital and their stresses

Yazar: HASAN HÜSEYİN TEKİN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. İSMAİL SEVİNÇ
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
128 s.

İş yaşamında sıklıkla karşılaşılan fakat çalışanlar tarafından çok fazla bilinmeyen ve mücadele etmekte zorlanılan mobbing görüldüğü kurumlarda iş stresine neden olabilmektedir. Mobbing ve iş stresi kurumlardaki iş verimi, çalışan motivasyonu, iş ilişkileri gibi kurumsal faktörleri olumsuz etkileyebilen ve kurum içerisindeki çalışma ortamı ile çalışanlar arasında çalışma barışını bozabilen olgulardır. Hastaların taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan devasa kurumlar olan hastanelerde çalışan hemşireler iş yerinde ciddi düzeyde mobbing ve iş stresine maruz kalabilmektedirler. Çalışmanın amacı; hastanede çalışan hemşirelerin mobbinge maruz kalma durumları ve stres durumlarını belirleyip, bunlara neden olan faktörleri ortaya koymaktır. Bu çalışma aynı zamanda sağlık sektöründeki mobbingin iş stresi üzerinde ne denli etkili olduğunun belirlenmesi açısından da önemlidir. Konya ili merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesi, Konya Numune Hastanesi, Beyhekim Devlet Hastanesi'nde görev yapmakta olan hemşirelerin katıldığı bu çalışma tanımlayıcı ve metodolojik araştırma türüne uygun olarak düzenlenmiştir. Verilerin toplanmasında hemşirelerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu, mobbing davranışlarını belirlemek amacıyla Olumsuz Davranışlar Ölçeği, (NAQ-R), araştırmacının literatür taraması sonucu oluşturduğu iş stresi envanteri ve mobbing uygulamalarıyla ilgili araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Araştırmada NAQ-R güvenirlilik düzeyi Cronbach's Alpha değeri 0,948, iş stresi envanteri güvenirlilik düzeyi Cronbach's Alpha değeri 0,919 gibi yüksek bir değer hesaplanmıştır böylece ölçeklerin ileri düzeyde güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak veri kontrolü yapılmış, hatalı veriler düzeltilmiştir. İstatistiksel analizler SPSS 16.0 paket program kullanılarak yapılmıştır. Kruskal - Wallis, Mann Whitney U, Spearman Korelasyon ve Tukey Testi analiz yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre araştırmaya katılan hemşirelerin iş yerinde mobbing ve strese maruz kaldıkları, hemşirelere en fazla hastalar tarafından mobbing uygulandığı fakat üstleri tarafından uygulanan mobbingin daha etkili olduğu, iş yerinde maruz kaldığı mobbinge tepki vermeyen hemşirelerin daha fazla iş stresi yaşadığı, mobbing ve iş stresi nedeniyle hemşirelerin iş verimlerinin düştüğü ve sağlık sorunlarının ortaya çıktığı, mobbing ve iş stresi arasında bir ilişkinin var olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, hemşirelerin öğrencilik süreci dahil tüm çalışma süreçleri boyunca mobbing, iş stresi ve bunlarla baş etme yöntemleri ile ilgili eğitimlere düzenli olarak tabi tutulması, hastane yönetimlerinin kurumlarda daha etkin yönetim stratejileri belirlemesi ve personel memnuniyeti odaklı çalışmayı prensip haline getirmesi, hastanelerde bulunan psiko-sosyal destek servislerinden personelin daha fazla yararlanması, hemşire istihdamının artırılması, hemşirelerin çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve iş yüklerinin azaltılması önerilmiştir.

PSİKOLOJİK TACİZ, ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

PSİKOLOJİK TACİZ, ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA / Mobbing; a research on academicians

Yazar: TUTKU SEÇKİN ÇELİK
Danışman: PROF. DR. JALE MİNİBAŞ POUSSARD
Galatasaray Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
183 s.

Bu tez çalışmasında psikolojik taciz konusu ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde psikolojik tacizin tanımı ve tarihçesi, genellikle hangi tür saldırgan davranışları kapsadığı, nasıl bir süreç olduğu, başlıca taciz türleri incelenmiş ve tacize neden olan temel faktörler ve tacizin başlıca sonuçları değerlendirilerek bireysel, örgütsel ve toplumsal bazda ne tür önlemler alınması ve nasıl mücadele edilmesi gerektiği konularına değinilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise üç büyük şehrimizde görev yapan araştırma görevlileri ve yardımcı doçentler arasında psikolojik taciz konusu irdelenmiştir. Psikolojik tacizle ilgili literatür araştırmasını kapsayan birinci bölüm, psikolojik tacizin tanımı ve tarihçesi ile başlamaktadır. Aslında oldukça eski bir olgu olan psikolojik taciz konusunda çalışmalar, 1980'li yıllarda Leymann tarafından başlatılmış ve 1990'larda İskandinav ülkeleri dışına çıkarak konu dünya çapında bilinirlik kazanmıştır. Psikolojik tacizi Leymann (1990: 120), "Sistematik bir şekilde (haftada ez az bir kez ve en az altı aylık süreçte) çaresiz ve savunmasız bir duruma düşürülen bir ya da daha fazla kişiye yöneltilmiş düşmanca ve etik olmayan davranışlar" şeklinde tanımlamaktadır. Leymann'ın yaptığı bu tanımın yanı sıra psikolojik taciz kimi zaman farklı kelimelerle ifade edilmiş, kimi zaman da farklı araştırmacılar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Literatürde görülen farklı ifade ve tanımların ortak noktaları olan, saldırgan davranışların oldukça uzun bir süre boyunca sıklıkla tekrarlanması, taraflar arasında bir güç eşitsizliği olması, belirli kişi ya da kişilere yöneltilmesi, ciddi olumsuz sonuçlar doğurması gibi özellikler psikolojik tacizi, çatışmalardan, yöneticilerin kötü muamelesinden, kötü iş koşullarından ve iş stresinden farklılaştırmaktadır. Psikolojik taciz, farklı koşullar altında farklı saldırgan davranışlarla kendini göstermektedir. Bu saldırgan davranışlar birbirleriyle oldukça benzer örneklerle ele alınsalar da çeşitli yazarlar tarafından farklı sınıflandırmalar yapılarak ortaya konulmuşlardır. Örneğin, bu davranışları Leymann (1996a), mağdurun kendini göstermesine ve iletişim kurmasına yönelik (iletişim kurmanın engellenmesi, söz hakkı verilmemesi, yapılan işle ilgili sözlü olarak saldırılarda bulunulması gibi), sosyal ilişkiler kurmasına yönelik (iş arkadaşlarının mağdurla konuşmasına izin verilmemesi, diğer çalışanlardan uzakta bir yere yerleştirilerek izole edilmesi gibi), mağdurun bireysel saygınlığına yönelik (hakkında dedikodu yapılması, bir özrüyle ya da etnik kökeniyle dalga geçilmesi, küçümsenmesi gibi), mesleki saygınlığına yönelik (anlamsız işler verilmesi ya da hiç iş verilmemesi gibi) yönelik ve fiziki sağlığına yönelik davranışlar (tehlikeli işler verilmesi, fiziksel olarak tehdit edilmesi ya da fiziksel zarar verilmesi, cinsel tacizde bulunulması gibi) olarak sınıflandırmıştır. Baron ve Neuman (1996) ise sanıldığı gibi tüm davranışların açık bir şekilde yaşanmadığını göz önünde bulundurarak saldırgan davranışları yapısına göre, sözlü veya fiziksel, aktif veya pasif, doğrudan veya dolaylı olmak üzere çeşitli şekillerde kategorize etmişlerdir. Genelde bir insanın hemen her gün karşılaştığı ya da karşılaşabileceği nitelikte olan saldırgan davranışları psikolojik taciz kapsamında değerlendirebilmek için bu davranışların belli bir süreç içinde sistemli olarak tekrarlanmaları gerekmektedir. Psikolojik taciz sürecini oluşturan aşamalardan ilki çatışma aşamasıdır, oldukça kısa süren bu aşamada tetikleyici bir olayın meydana gelmesiyle çatışma başlamaktadır. Daha sonraki aşamada mağdur, saldırgan eylemlerle manipüle edilmektedir. İşletme yönetiminin devreye girdiği üçüncü aşamada, olaylar resmiyet kazanmakta ve genellikle mağdur hakkındaki önyargılar yönetimce kabul edilerek, durum hakkında yanlış bir değerlendirme yapılmaktadır. Dördüncü aşamada, yönetim ve iş arkadaşları tarafından yapılan yanlış değerlendirmelere, konu hakkında yeterli olmayan uzmanların da koyduğu yanlış tanılar eklenince mağdurun psikolojisi bozulmaya ve mağdur iş ortamından uzaklaşmaya başlamaktadır. Son aşama, mağdurun işten ayrılma aşamasıdır. Bu aşamada mağdur kendi isteğiyle işten ayrılabilmekte ya da yönetim tarafından işine son verilmektedir. Psikolojik tacizin organizasyon hiyerarşisinde kimlere yöneltildiğine ve saldırganların sayısına bağlı olarak çeşitli sınıflandırmaların yapıldığı görülmektedir. Organizasyon hiyerarşisinde psikolojik taciz genellikle yukarıdan aşağıya doğru gerçekleşmekte, ancak zaman zaman aşağıdan yukarıya veya eş düzeyler (iş arkadaşları) arasında da psikolojik taciz olaylarının yaşandığı bilinmektedir. Çevresindekilere psikolojik tacizde bulunan saldırgan tek bir kişi olabileceği gibi birden fazla kişi ve hatta tüm organizasyon bile olabilmektedir. Saldırganın sayısına bağlı olarak psikolojik taciz bireysel, kolektif ya da kurumsal taciz olarak sınıflandırılmaktadır. Dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde konuyla ilgili birçok çalışma yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. Örneğin, Amerika'da yapılan bir çalışmada Amerikan nüfusunun %35'inin psikolojik taciz mağduru olduğu belirlenmiş (WBI, 2010), Kanada'da yapılan bir başka çalışmada taciz oranı %15 olarak tespit edilmiş (Soares, 2002), İngiltere'de yapılan farklı bir çalışmada ise çalışanların %10,62'sının tacize maruz kaldığı ortaya konulmuştur (Hoel ve Cooper, 2000). Türkiye'de yapılan çalışmaların birçoğunda ise psikolojik tacizin daha sık yaşandığı tespit edilmiştir. Saldırganların genellikle mağdurlardan üst pozisyonda çalışan kişiler oldukları görülmekle birlikte bazı çalışmalarda psikolojik tacizin en sık eş düzeyler arasında yaşandığı iddia edilmektedir. En sık karşılaşılan davranışların ise; verilen sürede bitirilmesi imkansız işler ve ağır iş yükü verilmesi, yeteneklerinin altında ve anlamsız işler verilmesi, işle ilgili önemli bilgilerin saklanması, kişi hakkında alaycı ve iğneleyici konuşmalar yapılması ve dedikodular çıkarılması, yapılan işlerin sürekli eleştirilmesi ve denetlenmesi, performansın adaletsizce ölçülmesi gibi davranışlar olduğu gözlemlenmiştir. Dünyanın her yerinde oldukça sık görülen psikolojik taciz davranışlarının nedenleri incelendiğinde mağdurun ve saldırganın kişilik özelliklerinin ve örgütsel faktörlerin, işteki sosyal çevre, ekonomik ve sosyal nedenler ve başka birtakım aracı faktörlerin psikolojik taciz üzerinde etkisi olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında birçok araştırmacı psikolojik tacizin yalnızca tek bir etmenden kaynaklanmadığını, birçok faktörün bir araya gelmesiyle psikolojik tacizin yaşanmasına zemin hazırlandığını savunmaktadır. Saldırganın bazı kişilik özelliklerinin veya kişilik bozukluklarının psikolojik tacizde bulunmalarını tetiklediği düşünülmektedir. Benlik değerinin tehdit edilmesi, sosyal becerilerde eksiklik bulunması ve yoğun rekabetin etkisiyle kişilerin mikropolitik davranışlara yönelmesi bazı çalışanların diğerlerine psikolojik tacizde bulunmalarına ortam hazırlamaktadır. Bunun yanında narsistik, paranoid, antisosyal, obsesif kompülsif veya sadistik kişilik bozukluklarına sahip olunması da diğer çalışanlara karşı saldırgan davranışlarda bulunulmasına neden olabilmektedir. Psikolojik tacizde yalnızca saldırganın bireysel özelliklerinin etkili olmadığı, bazı durumlarda mağdurun bireysel özelliklerinin de psikolojik tacize neden olduğu düşünülmektedir. Konu hakkında yapılan araştırmalarda genellikle beş etmen modeli üzerinde incelemeler yapılmış ve mağdurların diğer çalışanlara göre duygusal olarak daha dengesiz ve daha içe dönük oldukları saptanmıştır. Beş etmen modeli yanında maneviyat, olumlu-olumsuz ruh hali ve temel benlik değerlendirmesi gibi diğer kişilik özellikleri de incelenerek bu kişilik özelliklerinin de psikolojik taciz mağduru olma ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Kişilik özelliklerinin yanında mağdurların demografik özelliklerinin de psikolojik tacizle ilişkileri incelenmiş ve yapılan araştırmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, etnik köken, çalışılan pozisyon ele alınmış ve bazı çalışmalarda gruplar arasında anlamlı farklılıklar olduğu gözlemlenirken, bazılarında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. Bunlara ek olarak, parlak, iyi performans gösteren, ahlaklı, toplum yanlısı kişilerin tipik hedefler olduğu söylenmektedir. Psikolojik tacize taraf olan saldırgan ve mağdurların özelliklerinin ötesinde, örgütsel faktörlerin psikolojik tacize ortam hazırlayan daha önemli nedenler olduklarını düşünen birçok araştırmacı bulunmaktadır. İş dünyasındaki değişimler, örgüt yapısı ve sektör, iş yapısı ve koşulları, örgüt kültürü ve iklimi, yönetim ve liderlik tarzı gibi bazı örgütsel faktörlerin psikolojik tacizle ilişkili oldukları ortaya konulmuştur. Pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkan psikolojik taciz, birey, örgüt, aile, ekonomi ve toplum açısından oldukça ciddi problemleri beraberinde getirmektedir. Psikolojik tacizin birey üzerinde sosyal, fiziksel, psikolojik ve psikosomatik olmak üzere bazı olumsuz sonuçlar doğurduğu, çalışanlarda travma sonrası stres bozukluğu gibi ciddi kalıcı sıkıntılar yarattığı ve bazı durumlarda intihar vakaları yaşanmasına bile neden olduğu bilinmektedir. Örgütler açısından ise psikolojik taciz devamsızlıkların artması, verimliliğin ve performansın düşmesi, iş yerindeki adalet algısının sarsılması, iş gücü kaybının artması veya konunun yasal mercilere gitmesi durumunda ödenen tazminatlar gibi maliyetleri beraberinde getirmektedir. Aile, toplum ve ülke ekonomisi açısından ise psikolojik taciz, mağdurların aile yaşantısının bozulması, boşanmaların artması, işsizliğin ve erken emekliliklerin artması, sağlık harcamalarının ve sigorta masraflarının artması gibi bazı olumsuz sonuçlar meydana getirmektedir. Birçok olumsuz sonucu beraberinde getiren psikolojik tacizden korunmak ve tacizle mücadele etmek için bireysel, örgütsel ve toplumsal birtakım önlemler alınmalı ve bu olguyla mücadele edilmesi için bazı stratejiler geliştirilmelidir. Taciz olaylarının yaşanmasını engellemek ve saldırganları cezalandırmak için dünyada ve ülkemizde çeşitli hukuki önlemler alınmakta ve yaptırımlar uygulanmaktadır. Örgütsel düzeyde psikolojik tacizle mücadele etmek için taciz oluşmadan önce çeşitli politika ve uygulamalar geliştirilmeli, tacize ortam hazırlayan örgüt kültürü ve iş tasarımları değiştirilmeli, yöneticiler psikolojik taciz konusunda eğitilmeli, psikolojik tacizi ve olumsuz sonuçlarını azaltmayı amaçlayan bir insan kaynakları yönetimi oluşturulmalı, mağdurlara psikolojik danışmanlık hizmetleri sunulmalı ve doğru bir çatışma yönetimi uygulanmalıdır. Bütün bu önlemlerin ötesinde psikolojik tacizle mücadelede en etkili yöntem kişinin kendisinin taciz karşısında sergilediği duruştur. Öncelikle bireylerin psikolojik taciz konusunda bilgi sahibi olmaları ve iş ortamında özel hayatlarıyla ilgili çok fazla detay vermemeleri gerekmektedir. Kişilerin saldırganla yüzleşmekten çekinmemeleri, başlangıçta hiçbir şey yapmamayı strateji olarak kullansalar bile tacizin devam etmesi durumunda saldırgana tepki vermeleri ve buna rağmen taciz ilerlerse durumu resmiyete dökmeden şirket içindeki birimlere ya da yöneticilere bildirerek onlardan yardım istemeleri önemlidir. Diğer taraftan bazı durumlarda saldırganla manevra mesafesini korumak ve bir şey yokmuşçasına iletişimde bulunmak, bu şekilde davranırken bir yandan da ileride şikâyet ya da yasal mücadelede kullanabilecekleri kanıtlar toplamak ve her ne olursa olsun psikolojik taciz karşısında iş performansından ödün vermemek taciz karşısında başarılı sonuçlar verebilecek stratejilerdendir. Tacizin başa çıkılamayacak kadar yoğunlaşması durumunda ise mağdurların, kurban zihniyetine girmemeleri, çevrelerinden ve konu hakkında deneyimli uzmanlardan destek almaları, işi bırakacaklarsa bile öncelikle yeni bir iş bulmaları ve gerekirse yasal mercilere başvurmaları tavsiye edilmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde öğretim elemanlarına yönelik psikolojik tacizle ilgili bir araştırma yapılmıştır. Araştırma görevlisi ve yardımcı doçent pozisyonlarında çalışan öğretim elemanlarının maruz kaldığı psikolojik tacizin boyutları, en sık hangi olumsuz davranışlarla karşılaştıkları ve maruz kalınan taciz karşısında nasıl tepkiler verdikleri belirlenmek istenip yaş, cinsiyet, pozisyon, çalışılan kurum ve kurumda çalışma süresi açısından tacizin farklılık gösterip göstermediğini incelemek amaçlanmıştır. Ayrıca kişilerin işteki çevrelerinde algıladıkları sosyal destek düzeyinin ve hangi tür denetim odağına sahip olduklarının psikolojik taciz ve etkileri üzerinde nasıl bir farklılık yarattığını araştırmak da amaçlanmıştır. Araştırmada, "algılanan sosyal desteğin yüksek oluşu psikolojik taciz algısını azaltır", "algılanan sosyal desteğin yüksek oluşu, psikolojik tacizin kişi için daha az önemli bir problem olarak algılanmasına neden olur", "dıştan denetimliliğin yüksek oluşu psikolojik taciz algısını arttırır", "dıştan denetimli kişilik özelliğine sahip olmak, psikolojik tacizin daha önemli bir problem olarak algılanmasına neden olur", "çalışanların sosyal destek algılarının yüksek olması ve dıştan denetimliliklerinin düşük olması, psikolojik tacizin daha az önemli bir problem olarak algılanmasına neden olur", "dıştan denetimli kişilik özelliğine sahip olan mağdurların algıladıkları sosyal desteğin yüksek oluşu psikolojik tacizin daha az önemli bir problem olarak algılanmasına neden olur" ve "psikolojik tacize tanıklık etmek, psikolojik tacizin daha önemli bir problem olarak algılanmasına neden olur" olmak üzere yedi ana hipotez öne sürülmüştür. Veri toplamada anket yöntemi kullanılmıştır. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde çalışan ve bağlı bulundukları üniversitelerin internet sitelerinde e-posta adresleri bulunan 9.898 araştırma görevlisi ve yardımcı doçente, belirtilen e-posta adreslerine anketin bağlantısı yollanarak, araştırmaya katkıda bulunmaları talep edilmiştir. 605 kişi ankete katılmış; fakat yalnızca 481?i anketi tamamlamıştır. 481 kişiden oluşan örneklemin %42,6'sı İstanbul, %32,4'ü Ankara ve %24,9'u İzmir'de çalışan öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Katılımcıların %68'i devlet, %32'si vakıf üniversitelerinde; %70,7'si araştırma görevlisi, %29,3'ü yardımcı doçent unvanıyla çalışmaktadır. %60,9'u kadın, %39,1'i erkek olan katılımcıların, %15'i 20-25 yaş aralığında, %37,6'sı 26-30 yaş aralığında, %37,8'i 31-40 yaş aralığında olup, %9,6'sı ise 41 yaş ve üzerindedir.%17'si lisans, %43'ü yüksek lisans, %40'ı doktora derecesine sahip olan katılımcıların %13,3'ü 1 yıldan az süredir, %51,6'sı 1 ile 5 yıl arasında, %21,8'i 5 ile 10 yıl arasında, %13,3'ü 10 yıldan fazla süredir şu an çalıştıkları kurumda çalışmaktadırlar. Katılımcılara uygulanan soru cetveli, psikolojik araştırmalarda kullanılmış çeşitli değerlendirme ölçekleri Türk kültürüne uyarlanarak ve psikolojik taciz konusunda yapılmış önceki çalışmalarda Türk kültürü ve iş ortamına uyarlanmış ölçeklerden faydalanılarak hazırlanmıştır. Araştırmada, psikolojik taciz, psikolojik taciz karşısında tepkiler, algılanan sosyal destek, psikolojik tacizden etkilenme, iş yerinde denetim odağı, iş yeri genelinde psikolojik tacizin varlığı ile ilgili ölçekler kullanılmış ve tüm ölçekler beş dereceli Likert tipi olarak düzenlenmiştir.Yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda tüm ölçeklerin yüksek derecede iç tutarlılık gösterdikleri saptanmıştır. Verilerin analiz edilmesinde SPSS'in 20. sürümünden faydalanılmıştır. Maruz kalınan psikolojik taciz davranışları ve ne sıklıkla görüldükleri frekans analizleri yapılarak incelenmiş ve en sık karşılaşılan davranışların bireysel ve mesleki saygınlığı zedelemeye yönelik saldırgan davranışlar olduğu tespit edilmiştir. Saldırgan davranışların bir çoğunun %90'lara varan bir oranla üst pozisyonlarda çalışanlar tarafından uygulandıkları görülmüştür. Demografik veriler açısından, maruz kalınan saldırgan davranışlar, psikolojik taciz düzeyi ve psikolojik tacizden etkilenmeyi değerlendirmek için, t-testleri ve ANOVA analizleri yapılmıştır. Psikolojik taciz düzeyi açısından yaş, cinsiyet ve unvana göre yapılan kıyaslamalarda gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen bazı davranışlar açısından farklılıklar bulunduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan çalışılan kurum ve kurumda çalışma süresine göre yapılan kıyaslamalarda, gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunduğu görülmüş ve devlet üniversitelerinde psikolojik tacizin anlamlı düzeyde daha fazla yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır. Psikolojik tacizden etkilenme düzeyinin ise demografik verilerden bağımsız olduğu saptanmıştır. Psikolojik taciz karşısında verilen tepkileri değerlendirmek için, frekansları saptanmış ve çalışanların psikolojik taciz karşısında duygu odaklı ve sosyal destek arama odaklı tepkileri daha fazla tekrarladıkları tespit edilmiştir. Verilen tepkilerin demografik değişkenlerle ilişkisi ise t-testleri ve ANOVA analizleri kullanılarak incelenmiştir. Kadınların erkeklere göre anlamlı derecede daha fazla duygu odaklı tepkiler göstermekte oldukları ve çalışanların yaş, pozisyon, kurumda çalışma süresi arttıkça anlamlı düzeyde daha fazla problem odaklı tepkiler verdikleri sonucuna varılmıştır. Kişilerdeki denetim odağı ve algılanan sosyal desteğin; psikolojik taciz, tacizden etkilenme ve verilen tepkiler üzerindeki etkisini incelemek için t-testleri, korelasyon ve regresyon analizlerinden faydalanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda algılanan sosyal desteğin yüksek olmasının ve dıştan denetimliliğin düşük olmasının psikolojik taciz algısını ve çalışanların psikolojik taciz sonucu kendilerini tamamen çaresiz hissederek kurban rolüne bürünme eğilimlerini azalttığı tespit edilmiştir. Bunun yanında dıştan denetimliliği yüksek olan çalışanlarda sosyal destek algısının yüksek oluşunun psikolojik tacizden etkilenmeyi azalttığı saptanmıştır. Psikolojik taciz ve tacizden etkilenme düzeyi arttıkça problem odaklı, duygu odaklı ve sosyal destek arama odaklı tüm tepkilerin anlamlı bir şekilde daha fazla tekrarlanmaya başladığı; algılanan sosyal destek düzeyi düştükçe ve dıştan denetimlilik arttıkça duygu odaklı tepkilerin anlamlı düzeyde daha fazla tekrarlanmaya başladığı tespit edilmiştir. İş ortamı genelinde tanık olunan psikolojik taciz düzeyi de incelenmiş ve katılımcıların %13 oranında psikolojik tacize tanıklık ettikleri bulgusuna varılmıştır. Psikolojik tacize maruz kalmak ile diğer çalışanların tacize uğradığına tanıklık etmek arasında ve taciz sonucu mağdurun kendini kurban olarak hissetmesi ile diğer çalışanların tacizden bezdiğini düşünmek arasında güçlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak çalışanların tacize uğradığına tanıklık edildikçe çalışanların kurban rolüne bürünme eğilimlerinin arttığı tespit edilmiştir.